• Emoce i porušení zákona Na Plachtě v Hradci Králové

    25.05.2021
    Stavba vnitropodnikové komunikace a parkoviště v lokalitě Na Plachtě, která vznikla na konci března, byla příčinou velkých emocí. Tato stavba je přímo v sousedství přírodní památky Na Plachtě, která byla podle ekologů životním prostorem moha chráněných druhů živočichů. Přes areál soukromé firmy do té doby vedla vyšlapaná stezka ze sídliště Plachta směrem do přírodní památky. Firma Devys si svůj pozemek oplotila a s platným stavebním povolením se pustila do stavby.
  • Krtkův svět likviduje lesní svět

    20.05.2021
    Při výstavbě zábavního parku Krtkův svět v Horních Měcholupech, který rostl bez patřičných povolení, byla porušena řada předpisů a zákonů. Především však došlo k nevratnému zničení lesní půdy. Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) z důvodu ohrožení životního prostředí v lesích a zamezení škodám na lesních pozemcích v tomto zábavním parku vydala v dubnu 2021 rozhodnutí o zastavení škodlivé činnosti vlastníkovi předmětných lesních pozemků.