Za nepovolenou rekultivaci skládky v Litomyšli dostala firma TRAMON pokutu 100 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili pokutu 100 tisíc korun společnosti TRAMON s.r.o. Firma rekultivovala skládku inertních odpadů v Litomyšli, aniž by tuto činnost měla povolenou rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje.

Při kontrole v roce 2017 inspektoři zjistili, že společnost měla v areálu zařízení v Litomyšli povolen pouze provoz zařízení k odstraňování odpadů skládkováním a provoz zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů v rámci provozu recyklačního střediska, nikoliv využívání odpadu k rekultivaci skládky.

Dle zjištění inspektorů ČIŽP firma TRAMON prováděla tuto „rekultivaci“ pouze na základě projektové dokumentace.

„Bez souhlasu k rekultivaci skládky firma od počátku roku 2015 do konce roku 2017 využila celkem 38 612 tun výkopové zeminy bez znalosti její kvality. Společnost TRAMON nedisponovala žádnými výsledky analýz, dokladujícími kvalitu odpadní zeminy, a tedy vhodnosti zeminy k využití na rekultivaci skládky,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu Hradec Králové.

Při stanovování výše pokuty inspektoři vyhodnotili jako přitěžující okolnost mimo jiné to, že se nejednalo o první porušení zákona, kterého se společnost TRAMON dopustila. V roce 2015 jí inspektoři za nepravdivé hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi uložili pokutu 20 tisíc korun.

Zemina použitá k rekultivaci skládky. Společnost TRAMON nedisponovala žádnými výsledky analýz, dokladujícími kvalitu odpadní zeminy, a tedy vhodnosti zeminy k využití na rekultivaci skládky.

Zveřejněno: 09.09.2019 –Radka Nastoupilová ; Přečteno 446 x
Vytisknout