Za nepovolené kácení v Havlíčkově Brodě dostala firma PARPLANDO pokutu 150 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti PARPLANDO s.r.o. za nepovolené kácení stromů rostoucích mimo les mezi ulicí Havířskou a Lihovarským rybníkem v Havlíčkově Brodě.

Jednalo se o rozsáhlé pokácení souvislého porostu dřevin na ploše téměř 15,5 tisíce metrů čtverečních. „Při kontrole na místě inspektoři zjistili, že už téměř celá plocha byla zavezena zeminou. Počet a druh pokácených a zničených dřevin tak v tu chvíli nebylo možné přesně zjistit. Ze zbytků stromů se dalo usuzovat, že šlo převážně o menší břízy, smrky a olše. Celkový rozsah kácení poté inspektoři potvrdili na základě leteckých snímků lokality před vykácením,“ uvedl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě. Firma PARPLANDO se tak dopustila porušení zákona o ochraně přírody a krajiny. Kácení skupiny dřevin rostoucích mimo les o ploše větší než 40 metrů čtverečních totiž podléhá povolení orgánu ochrany přírody.

„Při takto rozsáhlém kácení došlo k negativnímu zásahu do přírodního prostředí daného místa a k likvidaci biotopu drobné zvěře a ptactva. Byly zničeny důležité funkce dřevin jako je tvorba kyslíku, mikroklimatu a snižování prašnosti,“ doplnil Panský.

vyzaduji

vyzaduji

Zveřejněno: 06.09.2016 – Jana Jandová ; Přečteno 1983 x
Vytisknout