Za nelegální nakládání s tunami nebezpečných odpadů dostala společnost AHV ekologický servis pokutu 220 tisíc korun

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Hradec Králové (ČIŽP), uložila pokutu 220 tisíc korun společnosti AHV ekologický servis, s.r.o. Ta v roce 2017 prokazatelně nakládala v rozporu se zákonem o odpadech s cca 23 tunami nebezpečných odpadů. 

„Konkrétně se jednalo o cca 180 kusů sudů o objemu 120 l, cca 57 kusů IBC kontejnerů[1] a cca 70 kusů malých plastových kanystrů naplněných různými odpady, převážně kategorie „nebezpečný“, a to na místech k tomu neurčených,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.S odpady bylo nakládáno v hale zemědělského areálu v obci Bohuňovice u Litomyšle, přičemž tato hala nebyla schválena Krajským úřadem Pardubického kraje jako zařízení pro nakládání s odpady. 

Společnost AHV ekologický servis, s.r.o. se proti rozhodnutí ČIŽP odvolala, odvolací orgán to zamítl a rozhodnutí potvrdil. Pokuta nabyla právní moci.

 

 [1] IBC kontejnery jsou nejpoužívanější obaly nové generace pro chemikálie, nebezpečné látky i potraviny. Používají ke skladování a přepravě vody, olejů a dalších kapalných látek v mnoha odvětvích průmyslu (farmacie, chemie, agrochemie, petrochemie, kosmetika, potravinářství, zemědělství atd.).

Vytisknout