Výrobce pelet dostal pokutu 150 tisíc korun za skladování odpadu na venkovní ploše mimo určenou halu

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Plzni uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti GSIS Production s.r.o. Firma, která v Dýšině na Plzeňsku vyrábí pelety z dřevěného odpadu, tento odpad nedovoleně skladovala na venkovní ploše, což bylo v rozporu s provozním řádem zařízení.

Při místním šetření v březnu 2019 inspektoři našli před provozovnou několik hromad dřevního odpadu – piliny, dřevotřískové desky, dýhy, drtě. „Tyto odpady určené ke zpracování na pelety ale měly být dle schváleného provozního řádu uloženy ve skladovací hale,“ řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň. Dodala, že většina materiálů k výrobě je sypká a lehká a kvůli nedodržení pravidel skladování docházelo při větrném počasí k nadměrnému znečištění blízkého i vzdálenějšího okolí.

Inspektoři při kontrole také zjistili, že firma překračovala povolený limit pro roční kapacitu zpracovávaných odpadů. „Ta byla v provozním řádu stanovena na 2000 tun za rok. Firma však v roce 2017 zpracovala 3396 tun a v roce 2018 pak 3433 tun odpadů. Oba roky tedy zhruba o sedmdesát procent překračovala schválený limit,“ uvedla Horčicová.

Proti pokutě uložené inspektory ČIŽP se výrobce pelet neodvolal, sankce nabyla právní moci.


skladování odpadu na venkovní ploše mimo určenou halu


skladování odpadu na venkovní ploše mimo určenou halu


skladování odpadu na venkovní ploše mimo určenou halu

 

Vytisknout