Společnost termín nedodržela, zalesnění holiny neprovedla a pozemek během správního řízení prodala. Inspektoři ČIŽP jí uložili pokutu 145 tisíc korun

Společnosti Devolia, SE vyměřili inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Oblastního inspektorátu Praha pokutu 145 tisíc korun za ohrožení životního prostředí v lesích. Toho se Devolia, SE dopustila nesplněním uloženého nápravného opatření, když ve stanoveném termínu do 31. 5. 2016 neprovedla zalesnění holiny starší dvou let o velikosti 1,45 ha na lesním pozemku v Třebnicích na Příbramsku. Zalesnění mělo být provedeno vhodným sadebním materiálem v odpovídajícím počtu v souladu se zákonem o lesích. Společnost se proti rozhodnutí odvolala k Ministerstvu životního prostředí, které ho však zamítlo a pokuta nabyla 30. května právní moci.

V červenci 2016 proběhlo na lesním pozemku šetření inspektorů ČIŽP, v září poté kontrola, které se subjekt nezúčastnil ani nenavrhl náhradní termín. Plocha holiny byla silně zabuřenělá (vysoká tráva, ostružina, náletové plevelné dřeviny, keře apod.). „Bylo zřejmé, že ze strany účastníka řízení došlo k zanedbání řádné péče o les a k porušení zákonných povinností,“ řekl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze. Zástupce účastníka zaslal v prosinci 2016 na ČIŽP omluvu z účasti na řádné kontrole s tím, že na pozemku bylo vedeno exekuční řízení, a tudíž nemohla Devolia, SE s pozemkem nakládat. Účastník požádal o prodloužení lhůty na zalesnění na jaro 2017. „Exekuční řízení nebránilo uvedený lesní pozemek s holinou zalesnit v termínu a uvést ho do souladu se zákonem. Proto jsme následně zahájili správní řízení,“ uvedl Beroušek.

Včasným neprovedením zalesnění je odsouvána doba, kdy nový les začne plnit všechny veřejně prospěšné funkce. Na takto zanedbané holině dochází k výrazným výkyvům teplot, případně hrozí vyšší vznik požáru. Dále si vlastník vytváří podmínky pro odolnou buřeň, která se přizpůsobí i nevhodným podmínkám a které se potom bude složitě a nákladně zbavovat, a to mimo jiné i chemicky. A tím bude docházet k dalšímu ohrožení všech složek životního prostředí v dané lokalitě. Čím déle zůstane taková holina nezalesněná, exponovaná negativním okolním vlivům, tím více bude dané místo degradované a náchylné k dalším problémům.

„Na základě výše uvedených skutečností lze jednoznačně konstatovat, že společnost nesplnila své zákonné povinnosti, čímž ohrozila životní prostředí v lesích. Závažnost jednání spatřujeme v tom, že Devolia, SE nejprve dostala možnost bez postihu situaci napravit. Stanovený termín nedodržela, zalesnění holiny na lesním pozemku v k. ú. Třebnice neprovedla a nezalesněný pozemek během správního řízení prodala. Její žádost o stanovení náhradního termínu byla tedy bezúčelná. Nehledě na to, že nový majitel provedl řádné zalesnění v jarním období 2017,“ řekl Beroušek.


včasným nezalesnění neplní les své funkce

Vytisknout