Sokolovská uhelná dostala pokutu 100 tisíc korun za vypouštění nadlimitně znečištěných odpadních vod do Chodovského potoka

Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem uložili pokutu 100 tisíc korun společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Firma v roce 2017 z dočišťovací nádrže svého závodu ve Vřesové na Sokolovsku vypouštěla nadlimitně znečištěné průmyslové odpadní vody do Chodovského potoka. Porušila tak podmínky integrovaného povolení, které vydal Krajský úřad Karlovarského kraje.

Od ledna do prosince 2017 byl například šestnáctkrát překročen maximální limit pro rozpuštěné látky a šestkrát limit pro amoniakální dusík (N-NH4). „K ovlivňování jakosti povrchových vod  docházelo v důsledku omezeného provozu biologické čistírny odpadních vod. Firma přistoupila k okamžitým nápravným opatřením vedoucím ke zvýšení účinnosti, spolehlivosti a stability celého čistícího procesu. Inspekce to zohlednila při vyměření výše pokuty. Tu inspektoři stanovili blíže dolní hranici zákonného rozpětí. K závažnému ohrožení životního prostředí naštěstí nedošlo,“ řekl Pavel Grund, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ústí nad Labem.
Společnost se proti uložené pokutě neodvolala a sankce v říjnu nabyla právní moci.

Dočišťovací nádrž Sokolovské uhelné ve Vřesové na Karlovarsku

Zveřejněno: 21.10.2019 – Jana Jandová ; Přečteno 582 x
Vytisknout