Reakce ředitele ČIŽP na výzvu ekologické organizace Zelený kruh k jeho odstoupení

Velmi mě mrzí nejenom za Českou inspekci životního prostředí, ale i osobně, že vyšetřování havárie na Bečvě trvá dlouho. Ale jak jsem už v minulosti řekl, havárii vyšetřuje Policie ČR a ČIŽP nemá žádný vliv na to, jak dlouho to potrvá. Snažíme se o maximální součinnost. Rád bych vyzval všechny, aby svá hodnocení nečinili v rámci neukončené kauzy a to pouze na základě názorů a domněnek některých odborníků a toho, co a jak se píše v médiích. Pokud by se po vyšetření kauzy zjistilo, že inspekce skutečně v něčem pochybila, byla by odpovědnost ředitele na stole.

Co se týká oddělení CITES, jeho zaměstnanci, včetně vedoucí, se na podzim loňského roku rozhodli ukončit služební poměr na inspekci. Veřejně jsem deklaroval, že agendu CITES bude inspekce v rámci zákona zajišťovat i nadále a chod oddělení bude zajištěn. To se také stalo. K práci týmu jsem měl své výhrady a také jsem řekl, že detaily z pracovně-právních vztahů a z interní komunikace rozhodně nebudu ventilovat do médií. Vyjádření ke změnám v oddělení CITES je uvedeno zde: ČIŽP: Aktuality - Vyjádření České inspekce životního prostředí ke změnám v oddělení CITES (cizp.cz)

Jsem vyzýván, abych vyvodil z výše uvedeného osobní odpovědnost. Vzhledem k tomu, že trvám na tom, že postup ČIŽP je a byl v případě kauzy Bečva zvládnutý a transparentní (ČIŽP: Aktuality - Prohlášení ředitele ČIŽP ke „kauze Bečva“ + Nejčastější otázky a odpovědi + Mediální výstupy (cizp.cz)) a navíc jde o neukončenou živou kauzu, a že agenda CITES je a nadále bude na ČIŽP zajištěna, nevidím důvod ke své rezignaci.

Ing. Erik Geuss, Ph.D.
ředitel ČIŽP

Společná tisková zprávy Arniky a Zeleného kruhu

Zveřejněno: 24.03.2021 – Jana Jandová ; Přečteno 698 x
Vytisknout