Přehled činnosti ČIŽP a přehled kompetencí v jednotlivých složkách životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí vykonává svou činnost v pěti oblastech: ochrana přírody, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, ochrana lesa, ochrana vod. 

 

Ochrana přírody  Ovzduší.jpg odpady_4.jpgFoto les_zmenšené.jpgvodní hladina_zmenšené.jpg

 

PŘEHLED ČINNOSTI ČIŽP

 • dozírá na dodržování právních předpisů na ochranu životního prostředí,
 • provádí inspekce - kontroly,
 • ukládá opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
 • ukládá sankční opatření za nedodržování zákonů životního prostředí,
 • kontroluje obchod a nakládání s ohroženými druhy živočichů, rostlin a výrobků z nich (nelegálně získané jedince a předměty odebírá),
 • omezuje, případně zastavuje provozy, pokud vážně ohrožují životní prostředí,
 • podílí se na řešení starých ekologických zátěží,
 • řeší podněty občanů i právnických osob,
 • poskytuje informace na základě žádostí ve smyslu platných zákonů,
 • informuje veřejnost i sdělovací prostředky a orgány státní správy o údajích o životním prostředí, které získává při inspekční činnosti,
 • vypracovává stanoviska pro jiné orgány státní správy,
 • podílí se na řešení havárií v oblasti životního prostředí,
 • spolupracuje s inspekčními orgány zemí Evropské unie a sítí inspekčních orgánů EU (tzv. IMPEL),
 • stanovuje poplatky za vypouštění odpadních vod a odběr podzemních vod.

 

PŘEHLED KOMPETENCÍ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 

Vytisknout