Profil zadavatele

INFORMACE O STÁVAJÍCÍM PROFILU ZADAVATELE

Název zadavatele: Česká republika – Česká republika - Česká inspekce životního prostředí
Sídlo: Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 41693205
Obecná adresa zadavatele: http://www.cizp.cz
Adresa profilu zadavatele: 
https://ezak.mzp.cz/profile_display_6.html
https://nen.nipez.cz/profil/cizp

Veřejné zakázky zadavatele Česká republika - Česká inspekce životního prostředí jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími příslušnými právními, prováděcími a interními předpisy a s příslušnými usneseními vlády České republiky uveřejňovány na profilu zadavatele.

Zveřejněno: 05.02.2018 – Jana Jandová ; Přečteno 4238 x
Vytisknout