Podnikatel nezákonně předával dál odpad s nadlimitním obsahem škodlivin. Inspektoři ČIŽP mu uložili pokutu 200 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně uložili pokutu 200 tisíc korun podnikateli Jiřímu Strejciusovi za předání více než 10 tisíc tun odpadů neoprávněné osobě.

Podnikatel v Rajhradě u Brna zajišťoval takzvanou biodegradaci (odbouráníorganického znečištění) ze štěrku z železničního svršku. Po ukončení procesu předal tento upravený odpad dalšímu subjektu jako materiál, který může být využit na povrchu terénu. „Problém byl v tom, že tento upravený „materiál“ nevyhovoval limitům pro ukládání na povrch terénu. Limit pro arsen byl překročen dvojnásobně, stejně jako maximální povolená hodnota pro polyaromatické uhlovodíky. Limit pro polychlorované bifenyly byl dokonce překročen devítinásobně, další limit pro uhlovodíky C10 – C40  trojnásobně. Podnikatel se tak dopustil porušení zákona o odpadech. Navíc uvedl v omyl subjekt, kterému odpad předal jako materiál vhodný na povrch terénu,“ uvedl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Jiří Strejcius se proti pokutě uložené inspektory ČIŽP odvolal, Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a rozhodnutí ČIŽP potvrdilo.

Zveřejněno: 15.08.2018 – Jana Jandová ; Přečteno 688 x
Vytisknout