Podnikatel dostal za nelegální uložení více než 50 tisíc tun odpadu pokutu 300 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Olomouci uložili pokutu 300 tisíc korun podnikateli Vladimírovi Pospíšilovi za porušení zákona o odpadech. K provedení úprav bývalé skládky komunálního odpadu v Blatci na Olomoucku použil téměř třikrát více odpadu, než měl povoleno Magistrátem města Olomouce.

„Na upravované místo navezl v letech 2013 až 2016 celkem 77 tisíc tun výkopové zeminy a směsných stavebních a demoličních odpadů. Povolení však měl pouze pro 26 tisíc tun. U části těchto odpadů – více než šesti tisíc tun - navíc neměl výsledky chemických analýz pro využití odpadů na povrchu terénu. Terénní úpravy prováděl bez schváleného provozního řádu zařízení k využití odpadů, čímž porušoval vydané magistrátní povolení,“ řeklRadek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Olomouc. Podnikatel také nevedl správně evidenci o nakládání s odpady, jak stanovuje zákon.

Při stanovení výše pokuty inspektoři vzali v úvahu hlavně to, že s odpady podnikatel nelegálně nakládal po relativně dlouhé období několika let. Přitěžující okolností bylo i velké množství odpadů, které byly na povrch terénu uloženy bez potřebných chemických analýz.

Vladimír Pospíšil se proti pokutě neodvolal a sankce tak nabyla právní moci.

O případném nápravném opatření rozhodne Magistrát města Olomouce.

K provedení úprav bývalé skládky komunálního odpadu v Blatci na Olomoucku použil podnikatel Vladimír Pospíšil téměř třikrát více odpadu, než měl povoleno Magistrátem města Olomouce.

K provedení úprav bývalé skládky komunálního odpadu v Blatci na Olomoucku použil podnikatel Vladimír Pospíšil téměř třikrát více odpadu, než měl povoleno Magistrátem města Olomouce.
Zveřejněno: 25.09.2018 – Jana Jandová ; Přečteno 789 x
Vytisknout