Podnikatel dorovnával terén pozemku nepovolenými odpady. Od inspektorů dostal pokutu 250 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Liberci uložili pokutu 250 tisíc korun Miroslavu Veselému, fyzické osobě podnikající, která provozovala své zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu v rozporu s provozním řádem a v rozporu s podmínkou rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení. 

Inspektoři ČIŽP ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje, MěÚ Chrastava a Lesy ČR s. p. provedli místní šetření zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu – terénní úpravy u M. Veselého v Mníšku u Liberce. Cílem těchto povolených terénních úprav bylo dorovnat terén pozemku na jeho původní úroveň, a to pouze odpady, které jsou schváleny provozním řádem, v minulosti zde byla prováděna těžba perku (drcené kamenivo). „Při místním šetření jsme ale zjistili, že na ploše zařízení byly uloženy i odpady, které provozním řádem povoleny nebyly. Zbytky cihel, tvárnice, PUR pěny, textilie, plasty, beton, eternit, odpadní dřevo, dřevní štěpky, větve, pařezy, pneumatika, znečištěné obaly a nařezané dřevěné sloupy napuštěné impregnačním prostředkem a jiné. Příjem těchto odpadů do zařízení byl v rozporu s provozním řádem,“ řekla Danuše Hráská, vedoucí oddělení odpadového hospodářství ČIŽP Liberec.

 

Dále inspektoři zjistili, že v zařízení jsou v rozporu s provozním řádem používány dvě přístupové cesty. Žádná z nich nebyla opatřena závorou. Inspektoři měli také pochybnosti o překročení kapacity zařízení, proto zadali u oprávněné osoby geodetické zaměření. Z jeho výsledků vyplynulo, že v některých místech došlo k překročení maximální stanovené nivelity až o dva metry, což bylo v rozporu s podmínkou rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení. 

 

Podnikatel se proti pokutě odvolal, Ministerstvo životního prostředí však rozhodnutí ČIŽP potvrdilo. Sankce nabyla 26. července právní moci.

 

podnikatel provozoval své zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu v rozporu s provozním řádem  


podnikatel provozoval své zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu v rozporu s provozním řádem


podnikatel provozoval své zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu v rozporu s provozním řádem

Zveřejněno: 04.09.2019 –Radka Nastoupilová ; Přečteno 508 x
Vytisknout