Podávání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání, včetně korupčního

Příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Na základě § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen ,,nařízení vlády“), určil ředitel České inspekce životního prostředí státního zaměstnance, který přijímá oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání, včetně korupčního ve služebním úřadu (dále jen ,,oznámení“) a prošetřuje v nich obsažená podezření (tzv. prošetřovatel). Současně byla na základě § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády zřízena schránka pro příjem oznámení v listinné podobě a na základě § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády zřízena adresa elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě.

Tento prošetřovatel přijímá oznámení a prošetřuje podezření v nich obsažená, týkají-li se zaměstnanců České inspekce životního prostředí, jde-li o:

-  představeného

-  státního zaměstnance

-  jiného zaměstnance nebo osobu ve služebním poměru podle jiného právního předpisu

Prošetřovatel

 Ing. Miroslav Jandura

Prošetřovatel

 Ing. Martin Knaisl

Schránka

označená kovová schránka umístěná 50 metrů vpravo od hlavního vstupu do sídla České inspekce životního prostředí (Na Břehu 267, 190 00 Praha 9)

e-mail

prosetrovatel@cizp.cz

Zveřejněno: 15.08.2016 – Jana Jandová ; Přečteno 11111 x
Vytisknout