Agenda zahraničních vztahů

Proces přípravy České republiky na vstup do Evropské unie a celkové otevírání se světu se výrazně projevuje i v práci ČIŽP. Objem mezinárodních aktivit se zvyšuje a narůstá i jejich význam pro výkon vlastní inspekční a dozorové činnosti. V důsledku rozvoje mezinárodních aktivit a projektů byl v průběhu roku 2000 na ČIŽP vytvořen samostatný referát zahraničních vztahů s jednou administrativní silou. V prvním pololetí roku 2005 činnost oddělení zahraničních vztahů zajišťovalo 5  pracovníků ČIŽP, ale k 1.10.2005 bylo uspořádání tohoto oddělení reorganizováno. O roku 2006 zajišťovali běh oddělení dvě osoby. Zajištění předsednictví ČR v EU v roce 2009 měly na starosti  Lenka Němcová a Simona Dobisová. Od 1.1.2011 agendu zajišťuje Lenka Němcová, která je od roku 2015 v kanceláři ředitele.

 

Němcová Lenka - zahraniční vztahy 222 860 283

 

 


Vytisknout