Nejvyšší státní zástupce a ředitel ČIŽP podepsali dohodu o spolupráci při ochraně životního prostředí

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a ředitel Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) Erik Geuss podepsali v pondělí 7. října 2019 dohodu, v níž se oba úřady zavázaly ke vzájemné spolupráci v rámci dohledu nad ochranou životního prostředí.

Oblastí společných zájmů je především ochrana ohrožených druhů živočichů chráněných úmluvou CITES[1], zákonné nakládání s odpady, ale také ochrana lesů, vodních zdrojů a přírody a krajiny.

„Hlavní cílem spolupráce obou institucí bude vzájemná výměna zkušeností a poznatků na poli těchto i dalších témat. Očekávám, že reciproční semináře, konzultace a analytická činnost pomohou k ještě efektivnějšímu plnění úkolů, které jsou oběma stranám dané zákonem,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Nejvyšší státní zastupitelství i ČIŽP budou také podporovat reciproční vzdělávání svých pracovníků a vytváření stálých nebo ad hoc pracovních skupin s cílem efektivního dohledu nad dodržováním zákonů na ochranu životního prostředí. 

„Vzájemné vzdělávání je vlastně předávání zkušeností a obohacování obou stran dohody, což veřejné žalobě umožní lepší orientaci v celé problematice ochrany životního prostředí, a tím předpokládám i lepší působení na tomto poli v oblasti trestního práva,“ dodává nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Nejvyšší státní zástupce a ředitel České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Erik Geuss podepsali dohodu

Erik Geuss, ředitel Česká inspekce životního prostředí

Erik Geuss (ČIŽP) a Pavel Pukovec, náměstek nejvyššího státního zástupce

Erik Geuss (ČIŽP) a Pavel Pukovec, náměstek nejvyššího státního zástupceVytisknout