Pracovní skupina ČIŽP pro mezinárodní spolupráci

V roce 1998 byla v rámci ČIŽP založena skupina pro mezinárodní spolupráci. Tato skupina je sestavena z pracovníků ČIŽP, kteří byli jmenováni ředitelstvím a hlavními inspektory OI. V rámci své činnosti spolupracují na přípravě a realizaci mezinárodních projektů nebo jsou členy mezinárodních institucí v oblasti ochrany životního prostředí. Cílem skupiny je koordinace mezinárodních projektů a spolupráce se zahraničními institucemi v oblasti ochrany a prosazování práva životního prostředí. Členové této skupiny se scházejí při nepravidelných poradách, na kterých jsou prezentovány aktuální informace z oblasti mezinárodní spolupráce.

Seznam členů mezinárodní skupiny ČIŽP:

Pracoviště

Oddělení

Členové skupiny

Ředitelství ČIŽP

Němcová Lenka

OOH

Jarolím Oldřich RNDr., Martin Zemek, Ph.D.

CITES, OOP

Říhová Pavla Mgr., Maryška Zbyněk Mgr.

OOL

Zima Pavel Ing.

OIA

Kroupa Antonín Ing.

OI Brno

OOV

Pokludová Jana Ing.

Ř OI

Augustin Tomáš Ing.

OIA

Herberková Barbora Ing.

OI České Budějovice

OOV

Coufal František Ing.

OOH

Kocábek Martin Ing.

OI Havlíčkův Brod

OOP

Korábek Pavel Ing.

OOH

Peřinová Gabriela Ing.

OI Hradec Králové

OOP

Rybář Jan, MVDr.

právník

Klingr Martin Mgr.

OI Olomouc

Ř OI

Pallós Radek Ing.

OOH

David Petr Ing.

OIA

Procházková Zuzana Ing.

OOV

Kotouč Martin Ing.

OI Liberec

OOH

Hráská Danuše Ing.

Pasulka Michal Ing,

OI Ostrava

OOV

Grůza Daniel Ing.

OOL

Džubera Pavel Mgr.

OI Plzeň

OOV

Zemanová Roswitha Ing.

OIA

Nekolová Helena Ing.

OI Praha

OOH

Potůček Jan Ing.

OOL

Mrnková Michaela

OI Ústí nad Labem

OOO

Hájek Jaroslav Ing.

OOH

 Rusková Lucie Ing.

Historie skupiny

Prvním vedoucím této skupiny v letech 1998 až 2002 byl RNDr. Ladislav Miko. Po jeho odchodu z řad pracovníků ČIŽP se vedoucím skupiny stal bývalý vedoucí sekretariátu ředitele Pavel Šremer, který byl pracovníkem oddělení zahraničních vztahů ČIŽP a vykonával funkci národního koordinátora pro Českou republiku v mezinárodní síti  IMPEL . P.Šremer opustil řady zaměstnanců ČIŽP v listopadu 2005. Od května 2005 se národním koordinátorem IMPEL stala Lenka Němcová.

V minulosti měla tato skupina 11 stálých členů a 11 zástupců, k nepravidelným poradám skupiny byli dle potřeby zváni odborníci z řad pracovníků ČIŽP, případně i externí experti.  Stálí členové byli reprezentanti jednotlivých oblastních inspektorátů, kteří měli svého zástupce. Při výběru členů skupiny bylo přihlédnuto k tomu, aby zde byla zastoupena všechna odborná oddělení a pracovníci ze všech úrovní organizační struktury (od managementu po řadové inspektory).

Vytisknout