Krtkův svět likviduje lesní svět

Při výstavbě zábavního parku Krtkův svět v Horních Měcholupech, který rostl bez patřičných povolení, byla porušena řada předpisů a zákonů. Především však došlo k nevratnému zničení lesní půdy. Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“) z důvodu ohrožení životního prostředí v lesích a zamezení škodám na lesních pozemcích v tomto zábavním parku vydala v dubnu 2021 rozhodnutí o zastavení škodlivé činnosti vlastníkovi předmětných lesních pozemků.

 

Při výstavbě zaploceného zábavního parku Krtkův svět byly místy vykáceny dřeviny a plošně odstraněna keřová patra pro uvolnění místa herním atrakcím a jiným stavbám. Došlo k rozsáhlé likvidaci svrchní vrstvy půdy (absence lesní hrabanky), která byla účelově nahrazena zpevněnými povrchy (beton, různé druhy štěrku) a umělým či vysetým trávníkem. Byly provedeny mechanické zásahy do hlubších půdních vrstev při výstavbě vysokých plotů, desítek zabetonovaných kůlů a některých atrakcí. Oplocením všech výše uvedených lesních pozemků (dřevěnými ploty různých výšek, drátěnými ploty a ploty z vyskládaného klestí) došlo k znemožnění volného pohybu osob a volně žijících zvířat. Z dosavadního šetření vyplývá, že zábavní park Krtkův svět v Horních Měcholupech je stále ve fázi budování.

  V průběhu dalších šetření bylo zjištěno, že lesní pozemky nejsou využívány k plnění funkcí lesů. Oplocené lesní pozemky jsou pro veřejnost zpoplatněny. Nachází se zde velké množství vybudovaných herních atrakcí pro děti (například klouzačky, prolézačky, houpačky, trampolíny, domečky), divadlo s osezením, uměle vytvořené vodní plochy, nespočet zpevněných ploch, cest a laviček, občerstvení, vysázeno velké množství okrasných dřevin a trvalek, jsou zde chována zvířata (například pávi, indičtí běžci, husy, kozy, zakrslá prasata). Návštěvníkům jsou na lesních pozemcích nabízeny různé služby ve formě oslav, grilování, koncertů, divadelních představení a dalších akcí pro děti (viz www.krtkuvsvet.cz).

 

  • Duben 2021 – již zmíněné rozhodnutí o zastavení škodlivé činnosti
  • Květen 2021 - vydáno rozhodnutí společnosti Krtkův svět s.r.o. o předběžném opatření, kterým se nařizuje zdržet se provádění škodlivé činnosti na dotčených lesních pozemcích. Z doposud zjištěných skutečností vyplývá, že v šetřené lokalitě dochází k dlouhodobému hrubému porušování právních předpisů, mimo jiné, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších. Výše uvedená rozhodnutí ČIŽP nejsou respektována a ohrožování životního prostředí (hrozící škoda) na lesních pozemcích v zábavním parku „Krtkův svět“ stále pokračuje. K tomu jsou navíc na sociálních sítích šířeny různé nepravdivé informace.
  • 7.5. 2021 - Městská část Praha 11 podala trestní oznámení na vlastníka a provozovatele areálu Krtkův svět pana Josefa Roušala, který využívá danou stavbu i přes vykonatelný zákaz.

Vzhledem k tomu, že tento případ je stále v šetření, nemůžeme uvést bližší informace o dalším vývoji kontrol. Tyto informace zde ale budeme dále aktualizovat.

Krtkův svět xx

Krtkův svět xx

Krtkův svět xx

Krtkův svět xx

Krtkův svět xx

Zveřejněno: 20.05.2021 – Jiří Ovečka ; Přečteno 331 x
Vytisknout