Instituce veřejné správy

Ministerstvo životního prostředí
http://www.env.cz

Ministerstvo vnitra
http://www.mvcr.cz/

Ministerstvo financí
http://www.mfcr.cz/

Ministerstvo zemědělství
http://eagri.cz/public/web/mze/

Agentura ochrany přírody a krajiny
http://www.nature.cz

Celní správa České republiky
www.celnisprava.cz

CENIA (Česká informační agentura životního prostředí)
www.cenia.cz

Český geologický ústav
http://www.cgu.cz

Český hydrometeorologický ústav
http://www.chmi.cz

Policie ČR
www.policie.cz

Ředitelství silnic a dálnic
https://www.rsd.cz

Státní fond životního prostředí
http://www.sfzp.cz

Správa Krkonošského národního parku
http://www.krnap.cz

Správa národního parku Poddyjí
http://nppodyji.env.cz

Správa národního parku Šumava
http://www.npsumava.cz

Správa národního parku České Švýcarsko
http://www.npcs.cz

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
www.uhul.cz

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
www.ukzuz.cz

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
http://www.vulhm.cz/

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
http://www.vukoz.cz

Výzkumný ústav vodohospodářský
http://www.vuv.cz

Zveřejněno: 12.12.2003 –Admin Administrator ; Přečteno 74900 x
Vytisknout