Inspektoři našli flatáty v hračkách a azbest ve výrobcích z druhé ruky

 V rámci EU/EEA projektu agentury ECHA Fórum pro prosazování, inspektoři našli stovky spotřebního zboží s nezákonným množstvím omezených chemických látek.  Každá pátá hračka obsahovala vysokou úroveň zakázaných ftalátů. Projektová zpráva ukazuje, že relativně vysoký počet výrobků na evropském trhu obsahuje chemické látky zakázané nařízením REACH. Inspektoři v 27 evropských zemích zkontrolovali 1 009 směsí, 4 599 výrobků and 17 látek.  Celkově z 5 625 cílených kontrol výrobku, 18 %  nebylo  v souladu s legislativou. Nejčastějšími porušeními byly: ftaláty v hračkách (u 20 % kontrolovaných hraček byly obsažené Bis(2-ethylhexyl) (DEHP), Dibutyl-ftalát (DBP) nebo Benzyl-butyl-ftalát (BBP) na úrovni vyšší, než je povoleno), kadmium ve výplních pro tvrdé pájení (14 %) a azbestová vlákna ve výrobcích (14 %). Výrobky obsahující azbest – například, katalytické ohřívače, termosky, brzdové destičky byly většinou z druhé ruky a pravděpodobně vyrobeny dříve, než omezení, která zakazují prodej výrobků obsahujících azbest, vešla v platnost. Inspektoři také zjistili vysokou koncentraci chromu VI v kožených předmětech (13 % testovaných výrobků) a kadmia ve špercích (12 %). Celkově nejvíce porušení bylo zjištěno u výrobků, jejichž původ nemohl být identifikován (39 % z těchto výrobků nebylo v souladu), následovaly  výrobky dovážené z Číny (17 %). Zpráva zdůrazňuje zodpovědnost podniků získat informace o chemickém složení  výrobků od svých dodavatelů. To může také zahrnovat aktivní testování výrobků a uzavírání dohod mezi dodavateli tak, že chemické složení bude v souladu s právními předpisy o chemických látkách. Donucovací orgány budou pokračovat v prosazování nařízení REACH tím, že analyzují další výrobky na trhu.

Zveřejněno: 06.03.2018 –Lenka Němcová ; Přečteno 1195 x
Vytisknout