Firma provozovala lakovnu rozpouštědlových nátěrových hmot v rozporu s povolením. Inspektoři ČIŽP jí uložili pokutu 180 tisíc korun

Obchodní firma UNICON, spol. s r.o. z Třebíče provozovala zdroj znečišťování ovzduší - lakovnu rozpouštědlových nátěrových hmot ve Vladislavi, která je vyjmenovaným stacionárním zdrojem, v rozporu s povolením provozu. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Havlíčkova Brodu jí za to uložili pokutu 180 tisíc korun.

Provozovatel od června 2017 do června 2019 nezajistil vedení provozní evidence. „Neevidoval na lakovně spotřebu ředidel a tužidel za každý den, sledoval ji pouze měsíčně v rámci skladové evidence. U aplikace nátěrových hmot nevedl odděleně evidenci a spotřebu chemických přípravků a množství organických rozpouštědel v nich obsažených. V roce 2018 provozovatel spotřeboval na lakovně nátěrové hmoty s obsahem více jak 10 tun těkavých organických látek. V rámci povolení provozu však tento limit činí pouze 5 tun za rok,“ řekl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě.

Provozovatel se také neřídil schváleným provozním řádem, v případě lakování nadměrných dílů na volném prostranství neprováděl nátěry ručně válečkováním nebo štětci, ale nalakoval díly stříkáním na volné ploše haly. To je v rozporu s povolením provozu.

Proti kontrolním zjištěním obviněný ve stanovené lhůtě nepodal žádné námitky. Provoz lakovny v rozporu s povolením k provozu představuje porušení zákona o ochraně ovzduší a je klasifikován jako přestupek. Na základě výše uvedených zjištění zahájila ČIŽP s obviněným řízení, ke kterému se ve stanovené lhůtě opět nevyjádřil. Vyměřená pokuta 180 tisíc korun tak nabyla 27. listopadu právní moci.

firma provozovala lakovnu rozpouštědlových nátěrových hmot v rozporu s povolením

firma provozovala lakovnu rozpouštědlových nátěrových hmot v rozporu s povolením
Zveřejněno: 17.12.2019 – Jana Jandová ; Přečteno 551 x
Vytisknout