Firma porušila zákon o ovzduší a dostala pokutu sto tisíc korun

Inspektoři z oddělení ochrany ovzduší České inspekce životního prostředí v Brně uložili pokutu sto tisíc korun společnosti Autodoprava Matějka, s.r.o. za znečišťování ovzduší.

Firma porušila zákon o ochraně ovzduší tím, že v rozporu s rozhodnutím o povolení provozu, které vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, provozovala mobilní drtič stavebních sutí v areálu zákazníka. „Konkrétně se jednalo o provoz drtiče bez zajištění snižování emisí tuhých znečišťujících látek, o skrápění příjezdové komunikace a manipulačních ploch. Navíc měla firma povinnost před zahájením provozu tohoto zdroje informovat Českou inspekci životního prostředí, což neučinila,“ řekl Jindřich Mikeš, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

 

Zveřejněno: 03.09.2015 – Jana Jandová ; Přečteno 1297 x
Vytisknout