Firma nezalesnila holiny a dostala pokutu 200 tisíc korun

Společnost FORESTMAN s.r.o., se sídlem v Praze spáchala přestupek, když v termínu do 30. 11. 2018 nesplnila opatření uložené Českou inspekcí životního prostředí v Českých Budějovicích. To spočívalo v odstranění a v nápravě nedostatků na funkcích lesa, které se týkalo zalesnění holin na lesních pozemcích. Inspektoři jí za to uložili pokutu 200 tisíc korun.

„Společnost nezalesnila holiny na celkové ploše 2,82 ha v k. ú. Řemíčov, Buková u Nových Hradů a Mečichov. Svým jednáním vytvořila podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů a způsobila ohrožení životního prostředí v lesích,“ řekl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v českých Budějovicích.

Výše uvedená společnost se proti uložené pokutě odvolala k Ministerstvu životního prostředí, které její odvolání zamítlo a sankci, která nabyla 22. srpna 2019 právní moci, potvrdilo.

 

Vytisknout