Firma ESET provozovala ve Studénce dekontaminační zařízení v rozporu s povolením. Dostala dvě pokuty v celkové výši 380 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Ostravě uložili dvě pokuty v celkové výši 380 tisíc korun společnost ESET, spol. s r.o. Firma provozovala zařízení k biodegradaci odpadů „Dekontaminační plochy Butovice“ ve Studénce v rozporu s povolením Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a neplnila ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech.

„Při kontrole v lednu 2017 jsme zjistili, že společnost neověřovala kvalitu přijímaných odpadů a nevedla řádně provozní deník. Dalším závažným skutkem bylo nedostatečné ověřování kvality výstupních upravených odpadů, aby bylo jasné, že nemohou ohrozit, případně poškodit životní prostředí,“ uvedl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě. Provozovatel zařízení také nevedl úplné a pravdivé údaje v průběžné evidenci o přijatých odpadech. Za uvedená pochybení byla firmě uložena pokuta 300 tisíc korun.

Zároveň inspektoři zjistili, že firma také za rok 2015 neplnila ohlašovací povinnosti, vedla nepravdivé údaje o nebezpečných odpadech a nedostatečně označovala místa pro nakládání s nimi. Za tato pochybení jí byla uložena další pokuta ve výši 80 tisíc korun.

Ani proti jedné z pokut se společnost ESET neodvolala a obě sankce tak nabyly právní moci.

Odpady zpracovávané firmou ESET.
Zveřejněno: 10.05.2018 – Jana Jandová ; Přečteno 1074 x
Vytisknout