Březnová havárie v areálu Pily Paskov ve Staříči má dohru v podobě pokuty ve výši 290 tisíc korun

V souvislosti s havárií, při níž byl znečištěný potok Olešná a hlavní odvodňovací zařízení, provedla následně Česká inspekce životního prostředí v daném areálu několik kontrol, jejichž výsledkem bylo zjištění řady pochybení a porušení vodního zákona. Ještě při těchto kontrolách se projevily důsledky havárie - černé zbarvení na hladině a pěna. A protože se za existenci provozu zdaleka nejednalo o ojedinělé pochybení, sáhla inspekce k poměrně tvrdému postihu společnosti Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. v podobě pokuty ve výši necelých 300 tisíc korun, která nabyla právní moci 11. srpna.

 

 

Obviněná firma úmyslně vypouštěla silně znečištěné odpadní vody včetně kalu z retenční nádrže volně do terénu, odkud odtékaly do povrchových vod - hlavního odvodňovacího zařízení a vodního toku Olešná. Zákonnou povinnost porušila tato společnost i tím, že jako původce havárie neprodleně neohlásila havárii Hasičskému záchrannému sboru nebo Policii České republiky, případně správci povodí. Vypouštěné odpadní vody obsahovaly značné množství černého kalu, který sedimentoval v toku. Nerozpuštěné látky s hustotou vyšší než má voda se v klidnějších úsecích vodních toků usazují a zanášejí koryto. Současně zhoršují prosvětlení vody.

„V silnějších vrstvách usazených kalů obsahujících organické látky probíhají pomalejší anaerobní rozkladné procesy, neboť k nim nemá přístup okysličená voda. Do vody se pak v podobě bublin uvolňuje oxid uhličitý a metan,“ vysvětluje ředitel Oblastního inspektorátu v Ostravě Karel Kozubek a dále upřesňuje, že současně došlo do značné míry k ovlivnění barvy vody. „Skutečnost, že byl uvedeným přestupkem porušen chráněný zájem, zvyšuje závažnost přestupku,“ uvádí Kozubek

 

Předmětem výroby společnosti Mayr-Melnhof Holz Paskov je pilařská výroba řeziva – opracování, zpracování a impregnace dřeva. V námitkách k protokolu uvedla, že vyčerpávání vod z retenční nádrže prováděla od začátku její realizace. Doba trvání přestupku tak rovněž zvyšuje závažnost přestupku.  Vzhledem k tomu, že obviněný jako původce havárie tuto havárii neprodleně neohlásil, došlo ke zpoždění zahájení prací na odstranění jejich následků s dopadem na rozsah negativního ovlivnění povrchových vod odvodňovacího zařízení a vodního toku Olešná. Povinnosti obviněného ohlásit havárii jsou jednoznačně stanoveny rovněž v Havarijním plánu

„Společnosti výrazně přitěžuje i skutečnost, že přestupky spáchala opakovaně,“ upozorňuje ředitel ostravského inspektorátu. Od roku 2013 byl obviněný již čtyřikrát původcem havárie. Rozhodnutím ČIŽP z dubna roku 2019 byla obviněnému uložena pokuta ve výši 680 tisíc korun za nedovolené vypouštění organicky silně znečištěných odpadních vod do vod povrchových. Předchozím rozhodnutím z května roku 2017 pak byla obviněnému uložena pokuta ve výši 280 tisíc korun za přestupek vodního zákona. A ještě dříve v minulosti, v listopadu roku 2013 došlo ke znečištění vodního toku Olešná spojeného s úhynem ryb, které bylo způsobeno nedovoleným vypouštěním odpadních vod. I z tohoto pohledu je podle inspekce pokuta ve výši 290 tisíc korun přiměřená.


Mayr-Melnhof 2

Mayr-Melnhof 2

Mayr-Melnhof 2

Mayr-Melnhof 1
Zveřejněno: 27.08.2021 – Jiří Ovečka ; Přečteno 385 x
Vytisknout