Aktuality

 • Betonárka v Jarošově nad Nežárkou dostala od inspekce za svá pochybení pokutu sto tisíc korun

  15.10.2021
  Absence povolení k provozu, provozního řádu, v době kontroly dokonce i technického listu, ve kterém by bylo popsáno používání sila, v němž je uskladněn cement – to je jen část nedostatků, za něž dostala společnost Linberg Beton s.r.o. pokutu sto tisíc korun. Ta nabyla právní moci 8. října tohoto roku. Pochybení společnosti se ale netýkaly jen administrativních úkonů.
 • Prohlášení ředitele ČIŽP Erika Geusse ke kauze Bečva (snad) již naposledy: Ani politici by neměli mluvit nepravdu a pohrdat zákony

  07.10.2021
  Ke zprávě parlamentní vyšetřovací komise jsme se již vyjádřili a uvedli výčet zásadních chyb/vad tohoto horkou jehlou šitého dokumentu. Je smutné, že ani jednotliví poslanci nevzali v potaz zásadní fakta, ke kterými měli přístup z nejrůznějších zdrojů. Na jejich politické show v poslední zasedací den Sněmovny musíme reagovat takto:
 • Události Komentáře a Bečva

  04.10.2021
  Rozhovor s ředitelem ČIŽP Erikem Geussem v pořadu České televize Události Komentáře
 • Radiožurnál a Bečva 20.9.2021

  04.10.2021
  Rozhovor moderátora Vladimíra Kroce s ředitelem ČIŽP Erikem Geussem
 • ČIŽP: Analýza zprávy Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě

  30.09.2021
  Po důkladném prostudování zprávy Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě konstatuje Česká inspekce životního prostředí, že se jedná o chaotickou a záměrně tendenční zprávu. Její autoři buď vůbec neumějí pracovat s fakty, anebo jsou to politici bez zodpovědnosti, vedení výhradně politickými motivy bez ohledu na pravdu a fakta. Autoři zprávy sice upozorňují, že jejich zadáním není najít viníka (to je věcí Policie ČR), ovšem kromě kritických útoků na inspekci (případně vodoprávní úřad) se ze zprávy nedá vystopovat smysl žádný. Není to ani odborná studie, ani analýza události kvůli absenci výpovědí mnoha odborníků i pracovníků, kteří záchranné práce řešili na místě. Rovněž nepracuje (ani nemůže) s fakty, které má k dispozici policie. Je to pouze politický kompilát nepřesných údajů, končících takřka v každém odstavci kritikou ČIŽP.


Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

 Blíže nespecifikovaný obrázek