Aktuality

 • Reakce ředitele ČIŽP na výzvu ekologické organizace Zelený kruh k jeho odstoupení

  24.03.2021
  Velmi mě mrzí nejenom za Českou inspekci životního prostředí, ale i osobně, že vyšetřování havárie na Bečvě trvá dlouho. Ale jak jsem už v minulosti řekl, havárii vyšetřuje Policie ČR a ČIŽP nemá žádný vliv na to, jak dlouho to potrvá. Snažíme se o maximální součinnost. Rád bych vyzval všechny, aby svá hodnocení nečinili v rámci neukončené kauzy a to pouze na základě názorů a domněnek některých odborníků a toho, co a jak se píše v médiích. Pokud by se po vyšetření kauzy zjistilo, že inspekce skutečně v něčem pochybila, byla by odpovědnost ředitele na stole.
 • Vyjádření ČIŽP pro další díl pořadu Reportéři ČT vysílaný 15. 3. 2021 - Otrávená řeka VI.

  16.03.2021
  Ve čtvrtek 25. 2. 2021 ve 14:51 hodin byla ČIŽP požádána redaktory ČT (pořad Reportéři) o vyjádření ke zprávě, kterou ten samý den ve 12 hodin odevzdal inspekci profesor Ivan Holoubek. Svoji práci odevzdal na základě objednávky ze strany ČIŽP - „Popis možných variant příčin havarijního znečištění toku Bečvy a návrh doporučení pro úpravy povolených limitů".
 • Reakce ČIŽP na vyjádření profesora Ivana Holoubka v DVTV (5. 3. 2021)

  06.03.2021
  Pouze za snahu o zviditelnění považuje inspekce vyjádření profesora Ivana Holoubka v rozhovoru pro DVTV „Inspekce mi řekla, že není nutné viníka najít“[1], kdy profesor v této souvislosti uvedl: „On se ten člověk už dneska k tomu výroku nezná, ale oni samozřejmě ty záznamy z toho, co kde bylo řečeno, existují…“[2] Nic takového nikdo z inspekce nikdy neřekl, a už vůbec ne v kontextu, který profesor Holoubek prezentuje. V této souvislosti inspekce opětovně pro různé experty opakuje, že ačkoli spolupracuje s Policií ČR na určení viníka, je to vzhledem k trestněprávní povaze případu policie, která se musí první v této souvislosti vyslovit.
 • Prohlášení ředitele ČIŽP ke „kauze Bečva“ + Nejčastější otázky a odpovědi + Mediální výstupy

  07.12.2020
  V souvislosti s „kauzou Bečva“ se ve veřejném prostoru objevuje řada zkratek, neověřených informací, nepodloženého obviňování, a co je horší, také urážek a lží. Nehodlám v rámci tohoto prohlášení opakovaně vyvracet jednotlivé nepravdy, fakta jsou doložitelná a dohledatelná, např. i na našich webových stránkách a v tiskových vyjádřeních. Situace však přesahuje meze a je natolik vyhrocena, že považuji za nutné reagovat.
 • Nedej se plus - nesestříhaný rozhovor pro reportáž + výsledná reportáž

  21.02.2021
  Nesestříhaný rozhovor (natočeno 1. 2. 2021). Výsledná reportáž (vysíláno 21. 2. 2021).


Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

 Blíže nespecifikovaný obrázek