Uložte vizitku do svých kontaktů vyfocením QR kódu
Formát: MeCARD | vCard | Vcf


Ing. Olga Jabůrková, Inspektorka OOO, OI Brno / Oddělení ochrany ovzduší

tel.: 545 545 124, e-mail: olga.jaburkova@cizp.cz
, místnost: 209