projektový plán IMPEL 2012

 

Projektový plán na rok 2012
Číslo projektu

Název

2012/01

IRI Lombardie, Itálie

2012/02

IRI Island

2012/03

Projekt o skládkách a zkušenostech s jejich inspekcemi v členských zemích

2012/04

Energetická efektivnost při povolování a inspekcích, fáze 3

2012/05

Stanovení inspekčních cílů a hodnocení výkonu, fáze 2

2012/06

Inspekce průmyslových zařízení v souladu se směrnicí o průmyslových emisích

2012/07

Zlepšování povolování a inspekcí v rámci prasečích farem zařazených pod IPPC – vývoj praktické příručky, fáze 2

2012/08

Spojení implementace rámcové směrnice o vodách a směrnice IPPC, fáze 3

2012/09

Implementace hodnocení vlivu na životní prostředí na základě příkladů

2012/10

Směrnice o průmyslových emisích – změna povolení, tak aby vyhovovala směrnici o průmyslových emisích a jak se vypořádat se značnými změnami při povolování provozu

2012/11

IMPEL-TFS NCP Výměnné dny 2012

2012/12

IMPEL TFS - Spolupráce státních zástupců v oblasti přeshraniční přepravy odpadů

2012/13

IMPEL TFS konference 2012

2012/14

Dělání správných věcí pro přeshraniční přepravu odpadů, fáze 2

2012/15

Evropské prosazovací akce/společné inspekce přeshraniční přepravy odpadů

2012/16

Spolupráce a zajištění prevence před nelegální přepravou odpadů do asijských zemí, které nejsou členy OECD

2012/17

IMPEL TFS – spolupráce s Afrikou pokračuje

2012/18

Zařízení pro ukládání odpadů, fáze 2

2012/19

Výběr správných nástrojů pro zajištění shody s legislativou a dosažení environmentálních cílů

2012/20

Vytvoření víceletého strategického plánu


Zveřejněno: 24.02.2012 –Lenka Němcová ; Přečteno 2241 x
Vytisknout