Ing., Bc. Lukáš Picko

V útvaru: OI Liberec / Oddělení ochrany lesa
Funkce: zástupce vedoucího odd.
E-mail: lukas.picko@cizp.cz
Pracoviště:
Místnost: 601E
Telefon: 485 340 740
Fax: 485 340 712
Vizitka:

Životopis:

Vytisknout