Ing. Jana Veselá

V útvaru: OI Brno / Oddělení ochrany přírody a krajiny
Funkce: inspektorka OOP
E-mail: jana.vesela@cizp.cz
Pracoviště:
Místnost: 405
Telefon: 545 545 179
Fax: 545 545 100
Vizitka:

Životopis:

Vytisknout