Ing. Zdeněk Vaněk

V útvaru: OI Brno / Oddělení ochrany přírody a krajiny
Funkce: zástupce vedoucího odd.
E-mail: zdenek.vanek@cizp.cz
Pracoviště:
Místnost: 404c
Telefon: 545 545 173
Fax: 545 545 100
Vizitka:

Životopis:

Vytisknout