Ing. Vít Špaček

V útvaru: OI Brno / Oddělení ochrany vod
Funkce: inspektor
E-mail: vit.spacek@cizp.cz
Pracoviště:
Místnost:
Telefon: 545 545 211
Fax: 541 213 948
Vizitka:

Životopis:

Vytisknout