Ing. Eva Koru

V útvaru: OI Brno / Oddělení ochrany ovzduší
Funkce: inspektorka
E-mail: eva.koru@cizp.cz
Pracoviště:
Místnost:
Telefon:
Fax:
Vizitka:

Životopis:

Vytisknout