Zpravodaj ECR přesvědčil Evropský parlament, aby nebyla prováděna revize směrnic o přírodě

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí podporuje výzvu člena EP Marka Demesmaekera  bránit se proti revizi směrnic EU o přírodě. Demesmaeker místo toho prosazuje úplné a lepší provádění stávajících právních předpisů a  zvýšení podpory pro investice do biologické rozmanitosti, jedinečné škály druhů, stanovišť a ekosystémů na Zemi: "Biodiverzita není jen o rostlinách a zvířatech, zahrnuje i lidské bytosti a naši společnost jako celek. Tvoří základní stavební kámen našeho blahobytu a hospodářské prosperity. "

Biologická rozmanitost v Evropě není v dobré kondici. Ekologická stopa EU-28 ČS je dvakrát větší než biologická kapacita Evropy. Pouze 23 procent druhů a 16 procent z jejich stanovišť jsou v  příznivém stavu."

Demesmaeker: "Přezkum   Evropské strategie biologické rozmanitosti 2011 - 2020 v polovině období ukazuje naprosto jasně, že je zapotřebí značného  dalšího  úsilí k dosažení cílů pro rok 2020. Biologická rozmanitost nabízí mnoho cenných ekosystémových služeb, na kterých jsme velmi závislí, jako je čistý vzduch, čistá voda a opylování. Nedosažení cílů pro rok 2020 bude stát odhadem na 50 miliard eur ročně. Proto je třeba zdůraznit, že investice do přírody jsou také nutné ze sociálně-ekonomického hlediska a že příroda a hospodářský rozvoj se vzájemně nevylučují."

Ve své zprávě Demesmaeker vyzývá členské státy, aby spolupracovaly se všemi  zúčastněnými stranami pro dosažení cílů pro rok 2020. Směrnice o přírodě (o ptácích a směrnice o stanovištích) hrají klíčovou roli a je třeba plně  je implementovat a ne revidovat.  Demesmaeker byl schopen v krátké době získat širokou podporu v této otázce napříč politickými skupinami."

Nicméně, politici musí udělat mnohem víc, Demesmaeker pokračuje: "Nedávný průzkum veřejného mínění zdůrazňuje, že 8 z 10 občanů EU považuje dopad ztráty biologické rozmanitosti jako závažný. Nicméně, síť Natura 2000 – vrchol  v oblasti politiky EU v oblasti biologické rozmanistosti- je stále neznámá pro většinu občanů. Tvůrci politik musí silně zdůraznit přínos přírody pro naše zdraví, pohodu a prosperitu. Biologická rozmanitost náleží všem a můžeme všichni podporovat biologickou rozmanitost individuálně, například v naší vlastní zahradě. " 

Očekává se, že zpráva bude mít širokou podporu na únorovém plenárním zasedání ve Štrasburku.

ECR – European Conservatives and Reformists Group

Zdroj: webové stránky  ECR

Zveřejněno: 12.01.2016 –Lenka Němcová ; Přečteno 624 x
Vytisknout