Zpráva pro tisk

Tisková zpráva Počátkem tohoto roku vyvolalo v médiích i na veřejnosti velký ohlas zadržení inspektora České inspekce životního prostředí Jindřicha Šmitáka a děkana lékařské fakulty Univerzity Palackého Čestmíra Čihalíka na Novém Zélandu s podezřením z  nezákonného sběru a vývozu exemplářů vzácných orchidejí. Nyní rozhodl novozélandský soud o jejich vině.

Již samotné obvinění inspektora ČIŽP z nezákonného sběru a vývozu chráněných exemplářů znamenalo značnou újmu na dobré pověsti české inspekce, a to nejen na území našeho státu, ale hlavně na poli mezinárodním. ČIŽP totiž v rámci ČR jako členská země CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) má za povinnost společně s celními úřady kontrolovat dodržování podmínek dovozu a vývozu ohrožených exemplářů živé i neživé přírody. Účelem úmluvy CITES je postavit mezinárodní obchod s ohroženými druhy živočichů a rostlin pod společnou kontrolu všech zemí světa, aby se zabránilo jejich úplnému vyhubení následkem bezohledného získávání pro obchodní účely. Je jasné, že nezákonné jednání – jakým byl jednak sběr chráněných rostlin, ale také pokus o jejich vývoz -, pracovníka instituce, jejímž posláním je právě v dané oblasti zákony hájit, vrhá ve vnímání veřejnosti negativní stín i na instituci samotnou.

Přestože došlo k závažnému poškození dobrého jména ČIŽP jejím zaměstnancem, legislativa ČR neumožňuje chápat přečin Jindřicha Šmitáka proti zákonům jiné země spáchaný mimo výkon jeho pracovní činnosti jako důvod pro rozvázání pracovního poměru. Pokud nedojde k jiné dohodě, bude Jindřich Šmiták po návratu do zaměstnání převeden na pracovní pozici pouze pro výkon administrativních prací s odpovídajícím platovým ohodnocením. Není přijatelné, aby dále působil v roli inspektora.

 

 

Eva Rolečková,

Tisková mluvčí ČIŽP

V Praze dne 27. 2. 2004

Zveřejněno: 27.02.2004 –Admin Administrator ; Přečteno 11381 x
Vytisknout