Zpráva pro ČTK

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


V rámci hodnocení dat za rok 2000 bilancovala Česká inspekce životního prostředí své poznatky z šetření ekologických havárií.

V roce 2000 evidovala celkem 166 havárií, z toho 35 na podzemních vodách. Z celkového počtu evidovaných havárií jich 105 prošetřovala nebo se šetření zúčastnila spolu s okresními úřady. Největší počet havárií byl v dopravě – 13, 3%, nejmenší v hornictví a u čerpacích stanic pohonných hmot – 0,6%. Nejčastější ohrožení životního prostředí způsobily ropné látky – v 38, 6% případů, chemické látky – v 19, 3% případů a odpadní vody – ve 12, 7% případů. V 21 % případů byla příčinou havárie technická závada, ve 20% nedbalost a ve 14% případů nesprávná manipulace ve spojení s nedbalostí. ČIŽP udělila v roce 2000 v souvislosti s haváriemi celkem 23 pokut v objemu 676 312 Kč. Vyčíslené ekologické škody u havárií činily 2 754 000 Kč, vyčíslené celkové náklady 4 374 419 Kč.

Koordinovaný postup orgánů zodpovědných za životní prostředí v oblasti havárií přináší postupně určité zlepšení. Důraz je přitom do budoucna kladen na prevenci, za niž rokem 2001 přebírá ČIŽP odpovědnost. Důležitou součástí prevence má být spolupráce veřejnosti při včasném nahlašování havárií a nepřetržitá pohotovost ČIŽP v přijímání těchto hlášení tak, aby náklady na likvidaci následků havárií se v dalších letech snižovaly.

 

Eva Rolečková
Tisková mluvčí ČIŽP
V Praze dne 21. března 2001

Zveřejněno: 16.03.2001 –Admin Administrator ; Přečteno 11710 x
Vytisknout