Zpráva o úniku kejdy do Stěnavy a do Polské republiky

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze se souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


V pátek 20. března 1998 došlo k úniku asi 100 m3 hovězí kejdy z VKK Křinice do Křinického potoka, který v krátké vzdálenosti vyúsťuje do hraničnícho toku Stěnavy na okrese Náchod. Stěnava po dalších zhruba 7,5 km přitéká do Polské republiky. Znečištění toku ohlásila Policie ČR na RŽP - OkÚ Náchod (asi 15 h) a ten informoval ČIŽP OI Hradec Králové. Při šetření na místě se zjistilo, že došlo podle předsedy ZOD Žďár nad Metují, středisko Křinice k samovolnému sepnutí stykače čerpadla u jímek na tekutý hnůj a odčerpání asi 100 m3 tekutého hnoje na volné prostranství vedle jímky, odkud hnůj odtékal do Křinického potoka. Čerpadlo po určité době opět samovolně vypnulo. To potvrdila i Policie ČR, neboť v čerstvě napadeném sněhu v areálu nebyly nalezeny žádné stopy.

V 16.10 h byla tato havárie na Stěnavě ohlášena ČIŽP OI Liberec vedoucímu odboru ŽP p.Marlingovi na Wojvodský úřad ve Walbřichu.

Vlastníkem objektu VKK Křinice je Pozemkový fond ČR. Od 1.1.1998 je nájemcem ZOD Žďár nad Metují. Do 28.2.1998 provozovalo tento objekt Agrodružstvo Křinice, které je nyní v likvidaci. Od 1.3.1998 provozuje tento objekt ZOD Žďár nad Metují. V objektu je nyní ustájeno 150 krav a 70 jalovic. Byly odebrány vzorky vody z toku, Policie ČR odebrala k expertize dvoutlačítkový spínač čerpadla. Šetření provedl OkÚ Náchod, ČIŽP OI Hradec Králové, Povodí Labe a. s. Hradec Králové. Dále se zúčastnili HZS Náchod, Broumov, ČRS a Policie ČR. Byla uložena opatření k nápravě a zahájeno správní řízení s původcem.

Zveřejněno: 25.03.1998 –Admin Administrator ; Přečteno 10655 x
Vytisknout