Zpráva o úniku chlorovodíku z provozu společnosti FARMAK, a. s.,Olomouc

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze se souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


V noci ze dne 9.6. na 10.6. 1998 došlo z provozu syntézy kyseliny chlorbenzoylbenzoové Friedelovou-Craftsovou acylací v akciové společnosti FARMAK Olomouc k nekontrolovanému úniku dosud přesně nezjištěného množství chlorovodíku do ovzduší. Hmotnostní množství uniklého plynu mohlo podle odhadu dosáhnout až několika desítek kilogramů. Příčinou úniku bylo nedodržení provozního předpisu tecnologie syntézy. Podrobnosti příčiny i stanovení množství uniklého plynu jsou předmětem šetření Policie České republiky a příslušných orgánů státní správy.

V Praze dne 16. 6. 1998
Informaci zpracovalo: OOO ředitelství ČIŽP , RNDr. S. Bosák, CSc.

Zveřejněno: 15.06.1998 –Admin Administrator ; Přečteno 11209 x
Vytisknout