Zpráva o povodni v oblasti Zlatého potoka v okrese Rychnov nad Kvěžnou

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze se souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Po výskytu přívalových srážek nad územím okresu Rychnov nad Kněžnou došlo k záplavám, které postihly zejména oblasti Dobrušky a Opočna v povodí Zlatého potoka na obou větvích jak Dobrušské tak i Opočenské. V přístupné oblasti pod rozdělovacím objektem obou větví Zlatého potoka v Cháborech začali provádět kontroly na postižených tocích dne 24. 7. 1998 v ranních hodinách 4 pracovníci ČIŽP OI Hradec Králové pod vedením zástupce HI Ing.Pávka . Pracovníci ČIŽP podle pokynů okresní havarijní komise zkontrolovali situaci na čerpací stanici PHM (stará čerpací stanice) v Dobrušce, kde nebyl zjištěn žádný únik PHM. Dále byla prověřena MČOV Dobruška. MČOV byla zaplavena a sice 2,5 m nad hladinou přítoku do ČOV. Dále byla prověřena MČOV Opočno, která byla odstavena z provozu, ale průtok vody klesá.
    Nevyřešenou záležitostí zůstává možnost zatopení provozních nádrží nafty v lomu Masty. K lomu však je přístupová silnice zničená povodní a proto musí být aktivováni odborníci místních úřadů případně pohotovostní vrtulník k prověření situace. I v případě úniku ropných látek do povrchových vod nehrozí omezení zásobování pitnou vodou města Hradec Králové, vzhledem k tomu, že odběr vody z toku Orlice se již neprovozuje.
   Dne 24. 7. 1998 v oblasti od dopoledních hodin svítí slunce, neprší a průtoky klesají. Pro Labe při současné situaci nehrozí žádné nebezpečí.
   Zpráva je zpracována podle informací ČIŽP k 15.30 h dne 24. 7. 1998.Další informace budou doplněny podle průběhu kontrolních prací a hydrometeorologické situace postižené oblasti.
Zveřejněno: 26.07.1998 –Admin Administrator ; Přečteno 10628 x
Vytisknout