Zpráva UNEP-INTERPOL: Hodnota prostředků získaných z trestných činů proti životnímu prostředí stoupla o 26 %

 

Hodnota prostředků získaných z trestných činů proti životnímu prostředí  je o 26 procent větší než byly předchozí odhady, činí dnes  91-258 miliard dolarů ve srovnání s 70-213 miliardami dolarů v roce 2014, podle zprávy rychlé reakce, kterou  zveřejnila Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a INTERPOL.  Příčinou vzestupu kriminálních činů proti životnímu prostředí jsou slabé zákony a špatně financované bezpečnostní  síly, což umožňuje mezinárodním zločineckým sítím a ozbrojeným povstalcům těžit z obchodu, který přiživuje konflikty, ničí ekosystémy a  některým druhům hrozí  díky němu vyhynutí.  Interpol a UNEP spojily síly, aby se pozornost světa upřela na trestné činy v oblasti životního prostředí.  Je  nutné tento stav změnit a vytvořit společná  národní a mezinárodní opatření k vymýcení trestných činů v oblasti životního prostředí. Trestné činy proti životnímu prostředí  převyšují  i  nezákonný obchod s ručními zbraněmi, který se odhaduje na asi 3 miliardy dolarů. Jedná se o čtvrtý největší nezákonný obchod po pašování drog, padělání  a obchodování s lidmi.  Množství peněz ztracených v důsledku trestné činnosti proti životnímu prostředí je 10 000 krát větší než množství peněz vynaložených mezinárodními agenturami pro boj proti ní – jen 20-30 milionů dolarů. Trestné činy proti životnímu prostředí rostou alarmujícím tempem.    Složitost tohoto typu trestné činnosti vyžaduje multi-sektorální reakci podpořenou přeshraniční spoluprací.   INTERPOL je odhodlán se svými členskými zeměmi bojovat proti organizovaným zločineckým sítím působícím v oblasti životního prostředí.   Zpráva doporučuje důrazná opatření, legislativu a sankce na národní a mezinárodní úrovni, včetně opatření zaměřených na zkomplikování ukládání prostředků v zámořských daňových rájích; zvýšení finanční podpory odpovídající vážné hrozbě, jež trestné činy proti životnímu prostředí představují pro udržitelný rozvoj, hospodářské pobídky a alternativní zdroje obživy pro ty, kdo jsou ve spodní části řetězce organizovaných kriminálních činů proti životnímu prostředí.

Zveřejněno: 07.06.2016 –Lenka Němcová ; Přečteno 1374 x
Vytisknout