Zpětný odběr obalů

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Česká inspekce životního prostředí provedla v minulých týdnech prostřednictvím všech deseti oblastních inspektorátů kontrolu plnění par. 38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Paragraf se týká povinnosti zpětného odběru výrobků jako minerálních olejů, elektrických akumulátorů, galvanických článků a baterií, výbojek a zářivek a pneumatik. Povinnost odebírat tyto použité výrobky mají ty obchody, které je přímo prodávají spotřebiteli. Zároveň jim zákon ukládá informovat o možnosti zpětného odběru spotřebitele. Celkem bylo zkontrolováno 26 provozoven a 13 společností, vesměs velkoprodejen. Kontroly byly zaměřeny především na informování zákazníků. Byl posuzován také způsob uložení odebraného zboží, zejména tam, kde se kontrolovalo zároveň i nakládání s odpady, což je důležité např. v případě odběru použitých olejů.
Kontroly proběhly ve vybraných supermarketech sítě Globus, Ahold, Spar, Kaufland, Baumax, Global Stores, Carrefour, Tesco, OD Andy, Europe Technic, Macro Cash and Carry, Bauhaus a Hornbach. Vyjma u prodejen společnosti Baumax byla při kontrolách zjištěna celá řada nedostatků: Informace pro spotřebitele jsou často neúplné, někde jsou informováni pouze pracovníci a ti na žádost spotřebitele vyhoví. Jinde, ačkoliv daný sortiment zboží mají všechen v prodeji, odebírají pouze některé druhy výrobků. V některých případech prodejce váže odběr na zakoupení zboží např. od určitého data, což zákon neumožňuje. Pouze několik málo z kontrolovaných prodejen postupovalo podle zákona v plném rozsahu. ČIŽP proto zahájila a v dalších případech zahájí sérii správních řízení o pokutách a nápravných opatřeních.

Eva Rolečková
Tisková mluvčí ČIŽP
V Praze dne 11.11.2002
Zveřejněno: 11.11.2002 –Admin Administrator ; Přečteno 12061 x
Vytisknout