Zesílení Programu inspekčních dovedností vzhledem ke skládkám v členských zemích IMPEL, 3 společné inspekce

Cíle:

  • Identifikovat vhodné inspekční praktiky, vypracovat průvodce
  • Kooperace (vzájemná pomoc) mezi členskými státy IMPEL s cílem propracovat se ke konzistentnímu regulačnímu a vynucovacímu režimu
  • Poskytovat zpětnou vazbu zákonodárcům ohledně efektivity různých přístupů a praxí v oblasti povolování a inspekcí skládek v rámci členských států IMPEL

Definice:

Cíle budou dosaženy prostřednictvím:

  1. Stávající základny na stránkách IMPEL pro experty ze všech členských států IMPEL jakožto platformy pro výměnu informací, specifických otázek, diskuze atd.
  2. Provést tři spojené inspekce včetně návštěvy stanoviště, za účelem výměny informací a zkušeností, učinit rozhodnutí ohledně průvodních dokumentů, probrat případnou potřebu dalších opatření v oblasti vzdělávání (např. tréninkový program pro školitele, on-line tréninkový program)
  3. Dále spolupracovat na průvodci pro inspekci skládek
  4. Umožnit přístup k průvodci na internetu pro všechny inspektory v odpadovém sektoru
  5. Sestavit report projektu, jež bude obsahovat zjištění, závěry a doporučení.
Zveřejněno: 08.11.2012 –Jana Rambousková ; Přečteno 1596 x
Vytisknout