Zákon č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě

Od 1.ledna 2013 nabývá účinnosti § 14 zákona č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě, kdy je potřeba provést hodnocení rizika nakládání s GMO, jehož výsledky slouží jako podklad pro stanovení nutnosti finančního zajištění preventivních nebo nápravných opatření v případě ekologické újmy.
Viz odkaz:

Postup podle zákona č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě, při nakládání s geneticky modifikovanými organismy

Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění - Příloha 1

Vytisknout