Zahájení twinning projektu

Posílení dohledu nad životním prostředím   Začíná holandská spolupráce s českými institucemi na projektu EU Phare – twinning projekt “Integrované a plánovité vymáhání zákonů o životním prostředí.” Od nynějška do poloviny roku 2005 bude holandský tým v České republice spolupracovat s institucemi působícími v oblasti životního prostředí v jejich úsilí o další adaptaci na přístupové podmínky EU. Rob Bakx, který pracoval v Holandsku jako vedoucí regionálního inspektorátu a instruktor prosazování práva životního prostředí a nyní je ředitelem holandského informačního centra pro licencování a prosazování zákonů životního prostředí (InfoMil), bude pracovat na České inspekci životního prostředí. Bude úzce spolupracovat s ředitelstvím i s oblastními inspektoráty a dalšími institucemi, jejichž působnost se dotýká životního prostředí, aby naplňovaly minimální kriteria EU pro kontrolu životního prostředí.

Dne 11.3.2004 byl projekt zahájen za účasti holandských partnerů a spolupracujících organizací s České republiky, kromě ČIŽP a MŽP také Ministerstva zdravotnictví ČR, ministerstva zemědělství, ministerstva vnitra, Policie ČR, Celní správy a dalších.

Spolupráce je klíčem k problematice projektu. Různé instituce, které se v České republice na ovlivňování kvality životního prostředí podílejí, budou pozvány, aby se zúčastnily sítě vymáhání práva životního prostředí. Příspěvky na tuto spolupráci přicházejí od InfoMil a DCMR (Agentury ochrany životního prostředí) regionu Rotterdam.

Projekt má čtyři okruhy aktivit, které budou směřovat ke čtyřem hlavním cílům:

  • ke strategickému plánu České inspekce životního prostředí
  • k vybudování vzdělávacího a metodologického centra pro vzdělávání pracovníků ČIŽP
  • k vypracování vzdělávacího programu sloužícího vzdělávání inspektorů v metodách kontrol
  • k vybudování sítě různých institucí státní správy při prosazování zákonů životního prostředí.

 

 

Eva Rolečková

Tisková mluvčí ČIŽP

Praha, březen 2004

Zveřejněno: 11.03.2004 –Admin Administrator ; Přečteno 10494 x
Vytisknout