Za špatné nakládání s odpady uložili inspektoři pokutu 400 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili v roce 2017 pokutu 400 tisíc korun stavební společnosti MIROS MAJETKOVÁ a. s. za to, že při své činnosti nakládala s odpady na místech, která k tomu nabyla určena.

„Společnost například nahrnula 1410 tun odpadního železničního spodku vyprodukovaného při rekonstrukci železniční tratě do zvodnělého písníku v lokalitě Oplatil – Čeperka tzv. písník Sahara, za účelem „rekultivace“ břehových částí. Firma soustřeďovala odpady z vlastní produkce (beton, železo, dřevěné železniční pražce) a odpady převzaté od jiných subjektů (beton, cihly, zemina a kamení - železniční spodek) až po množství 6800 tun na pozemku v obci Čeperka, přestože k tomu nebyl podle zákona určen. Dále také využila 9800 tun odpadní zeminy a kamení, které vyprodukovala úpravou (tříděním) železničního spodku, k terénním úpravám na pozemcích v obci Veská,“ komentoval případ Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Hradec Králové. F.

Inspektoři také zjistili, že společnost MIROS MAJETKOVÁ a.s. při své činnosti využívala mobilní recyklační jednotku stavebních odpadů HARTL POWERCRUSHER PC 10/55 J, kterou provozovala v rozporu s rozhodnutím krajského úřadu. Mobilní recyklační linka, jako vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, byla provozována bez příslušného povolení. Před jejím umístěním v obci Veská nebylo na místně příslušné územní pracoviště krajské hygienické stanice doloženo splnění hygienických limitů hluku v denní době z provozu zařízení u nejbližších chráněných venkovních prostorů. 

Proti uvedenému rozhodnutí ČIŽP se společnost MIROS MAJETKOVÁ a.s. odvolala. Odvolací orgán ale pokutu potvrdil a ta nabyla právní moci.

 Navezení odpadu do písníku

Nahrnutí odpadů do písníku

 

Zveřejněno: 28.02.2018 –Radka Nastoupilová ; Přečteno 686 x
Vytisknout