Za provoz spalovny nebezpečných odpadů v rozporu s povolením padla pokuta 350 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oblastního inspektorátu v Olomouci uložili pokutu 350 tisíc korun společnosti MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o. Ta provozovala Spalovnu nebezpečných odpadů Prostějov v rozporu s integrovaným povolením, a to hned v několika bodech.

„Při kontrole v roce 2014 jsme například zjistili, že provozovatel včas nevyměnil aktivní uhlí v takzvaném dioxinovém filtru, který slouží k záchytu některých emisí. Nebyla také stanoveným způsobem sledována úroveň vyhoření odpadu a automatizovaný měřicí systém pro některé znečišťující látky nebyl vůbec zkalibrován. Spalovna přitom stojí nedaleko obydlené zóny,“ řekl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci. Inspektoři také zjistili, že ve spalovně byl ke skladování odpadů využíván prostor, který k takovému účelu nebyl určen ani v integrovaném povolení, ani v provozním řádu.

„Při následné opakované kontrole v únoru 2015 jsme přišli ještě na další porušení zákona. Přímo v době kontroly došlo ve dvou případech k překročení půlhodinového emisního limitu pro oxid uhelnatý,“ dodal Pallós.

Provozovatel zařízení se proti pokutě odvolal, Ministerstvo životního prostředí ji však v plné výši potvrdilo.

 

 

Zveřejněno: 17.03.2016 – Radka Nastoupilová ; Přečteno 995 x
Vytisknout