Za nezákonnou těžbu dříví v Přírodní rezervaci Maštale byla uložena pokuta ve výši 600 000 Kč

Královehradecký inspektorát ČIŽP uložil vlastníkovi lesa z Moravských Budějovic  pokutu ve výši 600 000 Kč za nezákonnou těžbu dříví v k.ú. Bor u Skutče, při které bylo vytěženo  350 m3 dříví .

V únoru 2010 upozornil odborný lesní hospodář Městský úřad Chrudim, že se v soukromém lese, v rámci Přírodní rezervace Maštale, provádí nezákonná těžba dříví. ČIŽP ve spolupráci s tímto úřadem i s Policií ČR následným šetřením  zjistila, že v únoru byly holou sečí vytěženy lesní porosty v k.ú. Bor u Skutče nad zákonem stanovenou míru 1 ha. Bylo zjištěno, že současný vlastník lesa dotčený lesní pozemek zakoupil už začátkem roku 2007 a hned zde provedl mýtní těžbu formou holoseče v rozsahu 1 ha. Holiny po této těžbě v zákonné dvouleté lhůtě nezalesnil a navíc zde v únoru letošního roku přiřadil další holou seč v rozporu s lesním zákonem. Záměr těžby nebyl ohlášen odbornému lesnímu hospodáři ani orgánu státní správy lesů. Na východním okraji lokality prochází značená cyklostezka, takže je zde  zvýšený pohyb turistů. S ohledem na umístění v Přírodní rezervaci Maštale a zvýšený důraz na ochranu přírody je tento les zařazen do kategorie lesa zvláštního určení.

Mýtní úmyslná těžba se v tomto případě značně odchylovala od běžného hospodaření v lesích. Nezákonnou těžbou byla ohrožena stabilita okolních lesních porostů a při přibližování dříví byla nadměrně poškozena lesní půda. Pokutovaný vlastník v letech 2009 a 2010 už v několika případech opakovaně v různých oblastech ČR vědomě nerespektoval příslušná ustanovení lesního zákona“, uvedl Ing. Martin Baranyai, vedoucí oddělení ochrany lesa ČIŽP v Hradci Králové.

ČIŽP kromě pokuty uložila vlastníkovi i opatření k nápravě, v rámci kterých nařídila zalesnění holin a zarovnání nadměrně vyjetých kolejí.

Po zvážení všech okolností a faktů případu uložila ČIŽP vlastníkovi lesa pokutu ve výši 600 000 Kč. Pokutovaný se odvolal, ale MŽP v odvolacím řízení rozhodnutí ČIŽP. V současné době je toto rozhodnutí pravomocné. ČIŽP bude tuto lokalitu v budoucnosti sledovat a prověří, zda holiny po těžbě budou řádně zalesněny v zákonné dvouleté lhůtě.

Šmíd.jpg

Šmíd 1.jpg

Šmíd 2.jpg

Zveřejněno: 31.08.2010 –Admin Administrator ; Přečteno 4008 x
Vytisknout