Za nebezpečné odpady dostala firma pokutu 5 milionů korun

ČIŽP v Olomouci uložila společnosti RECOM –PV s.r.o., Prostějov, pokutu za nakládání s nebezpečnými odpady v zařízení, které k nakládání s nimi není podle zákona o odpadech určeno.

Společnost převzala do svého zařízení v k.ú. Suchdol u Konice celkem 2500m3 odpadní zeminy a kalů znečištěných ropnými látkami k provedení biodegradace, ale tuto úpravu neprovedla a nebezpečné odpady ponechala v zařízení, které nemá jak potřebná povolení, v souladu se zákonem o odpadech, respektive se zákonem o integrované prevenci, a které hlavně nedisponuje ani potřebnými technickými parametry pro provoz.

Navíc únik kontaminovaných odpadních vod ze zařízení vážně ohrožuje životní prostředí v okolí a proto ČIŽP dále uložila zmiňované společnosti nápravná opatření, týkající se zajištění odvozu a likvidace těchto odpadních vod a dále zpracování průzkumu a dokumentace hodnotící rizika pro lidské zdraví a ekosystémy. Vymáhání plnění těchto opatření se vzhledem k nečinnosti firmy děje formou exekucí, když pro nesplnění prvního z uvedených opatření již byl vydán exekuční příkaz s povinností uhradit potřebné náklady ve výši 1 353 600,- Kč.

05_srpen_2010.jpg

08_kveten_2010.jpg

01_srpen_2010.jpg

10_kveten_2010.jpg

 

 

 

Zveřejněno: 31.08.2010 –Admin Administrator ; Přečteno 4364 x
Vytisknout