ZÁKON č. 100/2004 Sb., O OBCHODOVÁNÍ S OHROŽENÝMI DRUHY

Zákon č. 100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

 

Aktuální znění zákona č. 100/2004 Sb. lze dohledat na Portálu veřejné správy nebo zde (aktualizován k 29.7.2016)

 

Informace k novele zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)  


 

 

Zveřejněno: 14.08.2016 –Jan Beneš, Mgr. ; Přečteno 6540 x
Vytisknout